IARU REGION 1 HF BAND PLAN

Het leidende en enige volledige IARU regio 1 bandplan. Lees hierbij ook deze toelichting bij het document of druk deze beknopte 2-pagina versie af voor in de shack.
Onder voorzitterschap van Tom DF5JL presenteerde Olle LA2RR de belangrijkste punten van de agenda van de WRC-23. Maar het overgrote deel van de C4-agenda van vandaag bestond verder voornamelijk uit bandplan-onderwerpen. Hoe kan het ook anders in C4.
10 meter

Voor de 10-meterband komt in het gedeelte 29.000-29.510 MHz de mogelijkheid om te experimenteren met breedband-toepassingen met bandbreedtes groter dan 6 KHz. Uiteraard op basis van non-interference met andere gebruikers, zoals satellietcommunicatie en repeaters. Het voorstel werd na enige discussie aangenomen.
Wereldwijd geharmoniseerd bandplan

De RSGB gaat verder met het realiseren van een wereldwijd geharmoniseerd bandplan. Tevens werd voorgesteld om het huidige bandplan door de IARU-R1 in een makkelijk leesbare versie beschikbaar te stellen. Een aantal verenigingen, waaronder de VERON, heeft ook al een dergelijk zelf ontworpen exemplaar beschikbaar. Verder waren er nog een aantal informatieve documenten, die ter kennisgeving werden voorgesteld.
Voorstellen Wenen geratificeerd

Als een van de laatste punten werden de voorstellen uit de interim-vergadering van 2019 in Wenen geratificeerd. Dit betrof onder andere een aanbeveling om bandplannen wereldwijd te coördineren en een toewijzing van 21.125-21.450 MHz op non-exclusieve basis aan amateursatellietgebruik. Ook een aanbeveling aan operators van digimodes om niet meer vermogen te gebruiken dan noodzakelijk. En tevens om te zorgen voor goede instellingen van de apparatuur om de kans op interferentie te minimaliseren. Daarnaast een aanbeveling om bakens tussen 1.8 en 10.15 MHz te ontmoedigen, behalve in Afrika ten zuiden van de evenaar in de 1.8, 3.5 en 7 MHz-banden.

Daarna werd gestemd over de vaste bemanning binnen C4. Alle zittende leden werden herkozen. Tom DF5JL is herkozen als voorzitter C4.

Concluderend was het een succesvolle vergadering. Maar wel een vreemde gewaarwording om dit virtueel te doen; een redelijk inspannende bezigheid, en vooral, je mist het persoonlijke contact.

IARU Region 1 UHF band plan

UHF ( 432 MHz, 1.2 GHz, 2.3 GHz)
CISPR en CEPT hanteren op dit moment geëxtrapoleerde limieten van andere systemen zonder correctiefactoren voor WPT. Testen zijn uitgevoerd in Texas (U.S.A) met een preproductie-model van een WPT-EV-systeem. SAE en WiTricitiy voerden de testen uit in een omgeving met een hoog stoorniveau. Zonder goede onderbouwing werd geconcludeerd dat:

de harmonischen beneden de CEPT-limiet liggen,
de emissies nauwelijks boven het ruisniveau uitkomen,
de ontvangst van radiosignalen niet wordt geblokkeerd.

De IARU heeft een commentaar op deze metingen ingediend bij de CEPT. Uit het rapport valt te concluderen dat de industrie op het standpunt staat dat de ruisniveaus overal al zo hoog zijn dat WPT-EV geen invloed zal hebben op radiocommunicatie.

De vraag is overigens wel of de huidige laagspanningsnetten wel geschikt zijn voor grootschalig gebruik van WPT-systemen naast het gebruik van de vaste laders met kabel. Ook zal het geschatte overdrachtsverlies van verwacht 10 % tot een hogere kostprijs leiden.

Gelet op de ernst van de potentiële storing wordt de verenigingen verzocht deze problematiek onder de aandacht van de Nationale Commitees (NEC-EMC) te brengen.

HF

Het leidende en enige volledige IARU regio 1 bandplan. Lees hierbij ook deze toelichting bij het document of druk deze beknopte 2-pagina versie af voor in de shack.
Onder voorzitterschap van Tom DF5JL presenteerde Olle LA2RR de belangrijkste punten van de agenda van de WRC-23. Maar het overgrote deel van de C4-agenda van vandaag bestond verder voornamelijk uit bandplan-onderwerpen. Hoe kan het ook anders in C4.
10 meter

Voor de 10-meterband komt in het gedeelte 29.000-29.510 MHz de mogelijkheid om te experimenteren met breedband-toepassingen met bandbreedtes groter dan 6 KHz. Uiteraard op basis van non-interference met andere gebruikers, zoals satellietcommunicatie en repeaters. Het voorstel werd na enige discussie aangenomen.
Wereldwijd geharmoniseerd bandplan

VHF ( 50, 70, 144 MHz)

De huidige rekenmodel gaat daarnaast uit van een enkele stoorbron op 10 meter. Dit is zeker in de bebouwde omgeving geen realistisch uitgangspunt meer. Daarom is het voorgestelde rekenmodel van de IARU positief ontvangen. In verband met de beschikbare tijd, maar vooral ook vanwege de complexiteit van het onderwerp, werd er in de vergadering niet op het model ingegaan. Kortom, naar de mening van de VERON wordt het probleem met de berekening van de opeenstapeling van stoorbronnen, limieten en stoorafstand met het voorliggende voorstel goed opgelost. Daarmee komt het tegemoet aan de bezwaren die wij hebben met de huidige methode. Het zal ook duidelijk zijn dat het beoordelen van de voorstellen een intensief proces is en veel tijd vraagt. Ook is er is grote behoefte aan radioamateurs die de coördinator zouden kunnen ondersteunen.

VHF ( 50, 70, 144 MHz)

De huidige rekenmodel gaat daarnaast uit van een enkele stoorbron op 10 meter. Dit is zeker in de bebouwde omgeving geen realistisch uitgangspunt meer. Daarom is het voorgestelde rekenmodel van de IARU positief ontvangen. In verband met de beschikbare tijd, maar vooral ook vanwege de complexiteit van het onderwerp, werd er in de vergadering niet op het model ingegaan. Kortom, naar de mening van de VERON wordt het probleem met de berekening van de opeenstapeling van stoorbronnen, limieten en stoorafstand met het voorliggende voorstel goed opgelost. Daarmee komt het tegemoet aan de bezwaren die wij hebben met de huidige methode. Het zal ook duidelijk zijn dat het beoordelen van de voorstellen een intensief proces is en veel tijd vraagt. Ook is er is grote behoefte aan radioamateurs die de coördinator zouden kunnen ondersteunen.

IARU Region 1 VHF band plan

VHF ( 50, 70, 144 MHz)
De huidige rekenmodel gaat daarnaast uit van een enkele stoorbron op 10 meter. Dit is zeker in de bebouwde omgeving geen realistisch uitgangspunt meer. Daarom is het voorgestelde rekenmodel van de IARU positief ontvangen. In verband met de beschikbare tijd, maar vooral ook vanwege de complexiteit van het onderwerp, werd er in de vergadering niet op het model ingegaan. Kortom, naar de mening van de VERON wordt het probleem met de berekening van de opeenstapeling van stoorbronnen, limieten en stoorafstand met het voorliggende voorstel goed opgelost. Daarmee komt het tegemoet aan de bezwaren die wij hebben met de huidige methode. Het zal ook duidelijk zijn dat het beoordelen van de voorstellen een intensief proces is en veel tijd vraagt. Ook is er is grote behoefte aan radioamateurs die de coördinator zouden kunnen ondersteunen.

Tenslotte worden de Member Societies verzocht leden te benaderen die dit werk, zoals het het beoordelen van documenten, van de IARU kunnen ondersteunen.

.

Dit is een voorbeeldtekst voor uw geweldige promovenster!