Het leidende en enige volledige IARU regio 1 bandplan. Lees hierbij ook deze toelichting bij het document of druk deze beknopte 2-pagina versie af voor in de shack.
Onder voorzitterschap van Tom DF5JL presenteerde Olle LA2RR de belangrijkste punten van de agenda van de WRC-23. Maar het overgrote deel van de C4-agenda van vandaag bestond verder voornamelijk uit bandplan-onderwerpen. Hoe kan het ook anders in C4.
10 meter

Voor de 10-meterband komt in het gedeelte 29.000-29.510 MHz de mogelijkheid om te experimenteren met breedband-toepassingen met bandbreedtes groter dan 6 KHz. Uiteraard op basis van non-interference met andere gebruikers, zoals satellietcommunicatie en repeaters. Het voorstel werd na enige discussie aangenomen.
Wereldwijd geharmoniseerd bandplan

De RSGB gaat verder met het realiseren van een wereldwijd geharmoniseerd bandplan. Tevens werd voorgesteld om het huidige bandplan door de IARU-R1 in een makkelijk leesbare versie beschikbaar te stellen. Een aantal verenigingen, waaronder de VERON, heeft ook al een dergelijk zelf ontworpen exemplaar beschikbaar. Verder waren er nog een aantal informatieve documenten, die ter kennisgeving werden voorgesteld.
Voorstellen Wenen geratificeerd

Als een van de laatste punten werden de voorstellen uit de interim-vergadering van 2019 in Wenen geratificeerd. Dit betrof onder andere een aanbeveling om bandplannen wereldwijd te coördineren en een toewijzing van 21.125-21.450 MHz op non-exclusieve basis aan amateursatellietgebruik. Ook een aanbeveling aan operators van digimodes om niet meer vermogen te gebruiken dan noodzakelijk. En tevens om te zorgen voor goede instellingen van de apparatuur om de kans op interferentie te minimaliseren. Daarnaast een aanbeveling om bakens tussen 1.8 en 10.15 MHz te ontmoedigen, behalve in Afrika ten zuiden van de evenaar in de 1.8, 3.5 en 7 MHz-banden.