ANACOM treedt op tegen illegaal gebruik amateurbanden

De VERON-bandwachtcoördinator, Ruud PG1R, ontving van zijn Portugese collega, José Francisco (CT4AN), het bericht dat de Portugese telecomautoriteit ANACOM optreedt tegen illegaal gebruik van de amateurbanden.

ANACOM voerde diverse inspecties uit om illegale apparatuur of het illegaal gebruik daarvan door vissers op te sporen. Deze actie was het gevolg van klachten van het IARU Monitoring System (IARMS). IARUMS rapporteerde namelijk herhaaldelijk illegaal gebruik van de amateurbanden door vissers, met name op de 15m-band.

Zowel Ruud als José maken deel uit van het IARUMS-team, het team dat constant onze banden controleert op oneigenlijk gebruik.

ANACOM

In 2021 voerde ANACOM samen met de Portugese maritieme politie een reeks inspecties uit in een gebied tussen de havens van Caminha en Peniche. De acties hadden tot doel om de werking en het correcte gebruik van radioapparatuur aan boord van vaartuigen te controleren. Als deze namelijk niet goed werkt of wordt gebruikt op onjuiste frequentiebanden, kan die interfereren met andere diensten. Zelfs kan eventueel noodcommunicatie onmogelijk worden.

De controles vonden plaats in diverse havens langs de kust, maar ook langs de oevers van de rivier Douro. In totaal controleerde de inspecteurs twintig vaartuigen, waaronder vissersschepen, pleziervaartuigen en zelfs cruiseschepen.

ACACOM en de scheepvaartpolitie constateerden bij deze acties het vaakst overtredingen t.a.v. het gebruik van frequenties die niet zijn toegestaan of toegewezen aan de scheepvaart. Soms trof men niet-gecertificeerde apparatuur aan, ongeschikt voor gebruik op schepen.  Ook kwam men niet-toegelaten versleutelingsapparatuur voor radiocommunicatie tegen.

Bij deze acties voert ANACOM de inspecties uit op de apparatuur en is het aan de scheepvaartpolitie om eventueel maatregelen te nemen.